Báo giá

 • Bảng giá ống nhựa phụ kiện UPVC

  15/08/2014

  Download

 • Bảng giá phụ kiện HDPE đúc ( 15.9.12 )

  15/08/2014

  Download

 • Phụ kiện nhập PE80 m15.9.12

  15/08/2014

  Download

 • BẢNG GIÁ GEEN BOAR TRƠN

  31/03/2015

  Download

 • BẢNG GIÁ CEMBOARD X2

  31/03/2015

  Download

 • BẢNG GIÁ MÀNG PVC DÁN TRẦN

  31/03/2015

  Download

 • Bảng giá Tấm lót sàn chăn nuôi TTG

  02/06/2017

  Download

 • Bảng giá Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách & Phụ Kiện

  14/07/2017

  Download

 • Bảng giá Ống gân xoắn HDPE 1 vách & Phụ Kiện

  14/07/2017

  Download

 • Bảng giá Ống nhựa & Phụ kiện uPVC

  14/07/2017

  Download

 • Bảng giá màng PVC dán trần

  14/07/2017

  Download